Eko sklad

eko-sklad-logotipPovrnjeni stroški investicije vse do 25 %

Pri obnovi toplotno-izolacijske fasade lahko dobite s strani eko sklada povrnjenih do cca. 2.400 €, kar predstavlja približno 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m². Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z normativi in standardi, prav tako pa so potrebna so dokazila o vgrajenih toplotno-izolacijskih materialih na objektu. Za doseganje normativov je potreben najmanj 15 cm izolacijski material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezna debelino drugega izolacijskega materiala ,da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/ m2K.


Pomoč pri celotnem procesu pridobitve sredstev

Vloga mora biti na eko sklad oddan pred izvedbo del, potrebno pa je priložiti predračun izvajalca, ustrezne fotografije ter ostale osnovne podatke, na podlagi katerih se vloga odobri. Subvencijo se lahko pridobiti za objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003. Po tem obdobju je debelina izolacije sestavni del projekta stavbe in do subvencije niste upravičeni.

V primeru, da potrebujete pomoč vam bomo pred samim začetkom gradnje ali adpatacije svetovali in pomagali pri pridobitvi subvencije iz eko sklada. Predvsem vam bomo pomagali in svetovali kako pripraviti dokumentacijo in vam zagotovili celotono pomoč vse do oddaje vloge.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1.1. 2003, pa pred oddajo vloge na Eko sklad.


Za več in formacij nas lahko kontaktirate na tel 041/297 773 ali pa nam pošljete povpraševanje brez obveznosti.

Eko sklad

Poskrbimo za vso dokumentacijo za sprejem sredstev iz Eko sklada.


eko sklad

pogosta vprasanja

vrste zakljucnih slojev 1

baumit  demit  helios jub kema Logo Rofix novolit tervol